Kwaliteit

De dynamiek van de markt vereist dat niet alleen u, maar ook wij snel en adequaat moeten kunnen
reageren op allerlei veranderingen. Veranderingen die door wet en regelgeving continu op ons afkomen.

Om als accountants en belastingadviseurs onze kennis up-to-date te houden, besteden wij per kalenderjaar minimaal veertig uren (of honderd en twintig uren per periode van drie jaren met een minimale besteding van twintig uur per jaar) aan Permanente Educatie (PE) bij geaccrediteerde opleidingsinstellingen.

Iedere accountant in Nederland is ingeschreven bij De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze publiekrechtelijke organisatie bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening en is ontstaan door een fusie van Nivra en Novaa.

De kwaliteit van onze dienstverlening staat bij ons vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Daarom hebben wij ons tevens aangesloten bij Auxilium Adviesgroep. Deze brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB richt zich met name op de kleinere accountantsorganisaties ter ondersteuning op vaktechnisch gebied en samen met Auxilium kunnen wij u maatwerkadviezen geven op het gebied van accountancy, belastingen, estate planning en pensioenen.