Winstuitdeling bij overdracht kooprecht
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | 14-08-2019

Wanneer een bv zich een voordeel laat ontgaan ten gunste van haar aandeelhouders, kan dat een uitdeling van winst inhouden. Voorwaarde voor een uitdeling van winst is dat zowel de bv als de aandeelhouders zich ervan bewust waren dat de aandeelhouders werden bevoordeeld door of ten koste van de bv. Dit voordeel wordt bij de bv belast met vennootschapsbelasting en bij de aandeelhouders in de inkomstenbelasting betrokken.

Onderdeel van een transactie tussen een projectontwikkelmaatschappij en een woningstichting was een kooprecht voor de projectontwikkelaar van door de woningstichting te realiseren commerciële ruimten in een appartementencomplex. De projectontwikkelmaatschappij kon de commerciële ruimten kopen voor een prijs waarin de waarde van de door de projectontwikkelmaatschappij ingebrachte grond en van het casco van het gebouw was verrekend. Op verzoek van de projectontwikkelmaatschappij vond een minnelijke taxatie plaats van de waarde van de commerciële ruimten in verband met een voorgenomen overdracht van het recht tot koop. Het bestaan van een huurovereenkomst werd daarbij niet vermeld. Volgens deze taxatie bedroeg de waarde van de ruimten € 1 miljoen. Dat was gelijk aan de met de woningstichting overeengekomen overnameprijs. Het kooprecht werd enkele jaren later, na de verbouwing van het pand, uitgeoefend door de directeuren van de projectontwikkelmaatschappij. In de aangifte vennootschapsbelasting van de projectontwikkelmaatschappij was geen resultaat op de overdracht van het recht van koop verwerkt. De directeuren waren indirect aandeelhouder van de projectontwikkelmaatschappij. Vanwege de latere overdracht van het recht tot koop had de waarde van dat recht per die latere datum bepaald moeten worden bepaald.

De waarde van het recht kan worden gesteld op de waarde van de te stichten commerciële ruimten minus het voor de verkrijging van die ruimten betaalde bedrag. Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde de waarde van de commerciële ruimten per datum van overdracht in goede justitie op € 1.800.000. Het hof was van oordeel dat de projectontwikkelmaatschappij een uitdeling van winst had gedaan aan haar aandeelhouders. Deze winst was niet verantwoord in de aangifte vennootschapsbelasting van de projectontwikkelmaatschappij. Volgens het hof was aan het bewustheidsvereiste voldaan. De over de winstuitdeling verschuldigde vennootschapsbelasting is door de inspecteur terecht bij de projectontwikkelmaatschappij nagevorderd. Bij de aandeelhouders is over hun aandeel in de winstuitdeling inkomstenbelasting in box 2 geheven.